Senioren

Sedert 1974 bestaat er een KVIV-seniorenwerking. De evenknie van de KVIV-senioren bij de voormalige VIK zijn de VIK-senioren, opgericht in 2002.

 

Vanaf de fusie en het ontstaan van ie-net staan al de activiteiten van de seniorenwerking ook open voor de leden van de vroegere VIK en vice versa. Op bestuursniveau zijn er regelmatig contacten tussen de KVIV- en VIK-senioren met de bedoeling om de kalenders op elkaar af te stemmen en de twee seniorenwerkingen op termijn te laten samensmelten.

De infoavond “loopbaaneinde plannen en pensioen” is een gezamenlijk initiatief van de KVIV- en VIK-senioren. Met deze infosessie richt men zich niet enkel tot de senioren, maar ook tot hun collega ingenieurs die zich gezien hun leeftijd willen informeren over de nieuwe pensioenregeling of zich willen voorbereiden op hun loopbaaneinde.

Uitbreiding doelgroep

De fusie heeft gezorgd voor een uitbreiding van de doelgroep. De volwaardige KVIV-seniorenafdeling heeft als doelgroep alle senioren, ouder dan 60 (en/of met pensioen) en hun partners. André Luypaert: “Als een lid van de seniorenwerking zou overlijden, dan blijft de weduwe of de weduwnaar actief betrokken bij de activiteiten.

Het bestuur van de KVIV-senioren werkt op vrijwillige basis en heeft als essentiële opdracht een sociale rol te vervullen. Daarbij concentreert onze seniorenwerking zich al jaren op:

• de maandelijkse organisatie van dagactiviteiten met een technisch, een culinair of een cultureel gedeelte
• de jaarlijkse organisatie van een meerdaagse buitenlandse reis
• een algemene vergadering met een diner als afsluiting van het werkjaar, meteen hét momentum voor de bestuursvernieuwing van KVIV-senioren”.

Langs VIK-zijde kan men al vroeger bij de senioren aansluiten. Roland Debruyne: “VIK-senioren zijn voor ons niet noodzakelijk ouder dan 60 of gepensioneerd. Het zijn ook ervaren ingenieurs die nog actief zijn. Meestal zijn ze wel de 50-55 jaar gepasseerd.”

“Het is dus niet de bedoeling om zuiver culturele of andere activiteiten te organiseren voor gepensioneerde ingenieurs. De senioren willen de kennis en de ervaring die zij in de loop der jaren hebben opgedaan, delen met anderen . Zij willen ook hun jongere collega ingenieurs betrekken bij bedrijfsbezoeken, lezingen en voordrachten. Aan de activiteiten van de VIK-senioren kunnen dus ook niet-senioren deelnemen om op die manier de nodige expertise op te doen. Daarnaast zijn er nog een aantal domeinen die specifiek door de VIK-senioren worden behartigd, waaronder industriële archeologie. De VIK-senioren organiseren gemiddeld één activiteit per maand.”

Beide seniorenverenigingen maken afspraken over kalender en programma. De activiteiten worden onder meer bekend gemaakt via een gezamenlijke nieuwsbrief die wordt verstuurd naar alle ie-net-leden ouder dan 50 jaar.

© IE-NET 2016